Sari la conținut

Câştigi bani în străinătate? De Fiscul din România nu scapi nici peste hotare. Vrei sau nu, PLĂTEŞTI!

19/12/2022 13:42
Taxare veniturile obţinute Austria

Taxare pentru venituri obţinute în străinătate: Ai obținut venituri în Austria în ultimii ani? De Fiscul din ţară nu scapi chiar dacă ai decis să emigrezi. Legislația fiscală din România prevede numeroase obligații pentru românii care își desfășoară activitatea profesională peste hotare. Iată când și ce trebuie să le declari în România.

>>> Pensia austriacă: după câţi ani de contribuţii poţi beneficia de ea

ANAF stabileşte din oficiu contribuția la CAS și CASS

În cazul anumitor persoane care obțin venituri din străinătate și care nu-și îndeplinesc obligațiile, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) le poate stabili din oficiu contribuțiile pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS). Noua procedură de stabilire din oficiu a taxelor pentru veniturile din străinătate este în Ordinul ANAF 2.420/2022, care a apărut luni în Monitorul Oficial și care se aplică începând cu veniturile aferente anului 2021.

În primul rând, anumite persoane care obțin din străinătate venituri asimilate salariilor sunt obligate să depună declarația unică în România și să achite CAS (cotă: 25%) și CASS (cotă: 10%). Apoi, cei care obțin din străinătate pensii mai mari de 4.000 de lei trebuie să depună declarația unică și să achite CASS pentru partea ce depășește suma respectivă. În acest caz, însă, obligațiile de declarare și plată intervin începând cu veniturile din 2022, astfel că ele trebuie îndeplinite prima oară până la 25 mai 2023.

Taxare pentru venituri obţinute în străinătate. Cine declară veniturile câştigate în străinătate?

Contribuabilii care au obligația declarării acelor venituri realizate în străinătate (Austria) sunt, potrivit ghidului ANAF:

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România,
  • cele nerezidente care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență, respectiv centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, aceasta este prezentă în România pentru o perioadă ce depășește 183 de zile într-un an și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu, din activităţi independente, din proprietate intelectuală, chirii, dividende, pensii etc).

Suplimentar, trebuie să declare veniturile din afara țării și rezidenții români cu domiciliul în ţară. Dar și nerezidenții care îndeplinesc condițiile de rezidență și care desfășoară activitate salarială în străinătate. Însă doar în cazul în care au stat peste hotare mai mult decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul în care lucrează. Sau în cazul în care detașarea în străinătate a încetat înainte de perioada prevăzută în același tip de convenție.

Cum declari veniturile din străinătate

Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/ pierderi din străinătate au obligaţia să declare veniturile. Şi să plătească impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii. Aceasta se face prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

>>> Austria: cei cu veniturile mici primesc bonusuri noi în 2023

Cum completezi declarația unică

După cum apare în ghidul ANAF, cei ce obțin venituri în străinătate trebuie să completeze câte o secţiune pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat. Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare prin acest formular. Dar şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat. Cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

>>> Impozite, standard de viaţă, preţuri. Unde este mai bine să trăieşti: în Austria sau în Germania?

Cum depui declarația unică 

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent. Pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale (dacă e cazul). Declarația unică se poate depune online (prin Spațiul Privat Virtual – SPV – sau pe site-ul www.e-guvernare.ro) sau, dacă vorbim de formularul tipărit, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația unică

Nedepunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul stabilit de lege, respectiv data de 25 mai, se sancționează cu amendă. Aceasta poate fi cuprinsă între 50 și 500 lei. În cazul în care primește o astfel de amendă, contribuabilul are posibilitatea achitării ei la jumătate din minimul legal. Însă în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Cum plăteşti taxele pe veniturile din străinătate

În cazul oricăror obligații de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului, deci și în cazul taxelor pe veniturile obținute în afara țării, contribuabilii le pot plăti prin virament bancar. Dar și în numerar , în conturile deschise la trezoreria pe raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal. Dar şi prin mandat poștal, online, cu cardul, prin intermediul platformei ghiseul.ro (conectată cu SPV) sau cu cardul bancar, la casieriile trezoreriei.

Ce venituri din străinătate nu se declară în România

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România. Potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

>>> Se poate beneficia de pensionare parțială în Austria! Cu câți ani înainte și în ce condiții

Cum se face conversia din moneda statului în care au fost obține veniturile în lei

În primul rând, sumele ce apar în declarația unică trebuie exprimate în moneda națională a României, adică în lei. Astfel, veniturile din străinătate exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat se vor transforma în lei. La cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României (BNR) din anul de realizare a venitului respectiv. Ce se îmtâmplă dacă moneda respectivă nu este cotată de BNR? Se va transforma din respectiva monedă într-o valută de circulaţie internaţională (de exemplu, dolari americani sau euro). Folosindu-se, evident, cursul de schimb din ţara de sursă.

>>> Austria, când trebuie făcută declarația de venit, aflați pentru cine este obligatorie?

Surse: avocatnet.ro, ZiarulRomanesc.at