Sari la conținut

Copiii români din străinătate, EVALUAŢI la înscrierea în şcolile din ţară

14/02/2023 13:35
Şcoală pentru copiii străinătate

Şcoală pentru copiii români din străinătate – Autorităţile române vor să evalueze copiii români care se întorc din străinătate la înscrierea în şcolile din ţară. Este vorba despre un proiect de lege. Legea Educaţiei Naţionale ar fi astfel modificată încât elevii care se întorc din diaspora să beneficieze gratuit de sprijin instituţional. În vederea integrării rapide în sistemul românesc, pentru toate ciclurile de învăţământ preuniversitar.

>>> Camera de Muncă din Austria Superioară acordă părinților ”Bonus de 100 de euro pentru școală”, cum se obține!

„Mii de copii se întorc în ţara anual şi se înscriu la şcoală. În 2022, au fost aproape 9.000, cu 7% mai mult decât în anul anterior. Cei mai mulţi dintre ei au venit din Italia, Spania şi Marea Britanie, iar cu excepţia Bucureştiului, judeţele cu cei mai mulţi copii întorşi au fost Suceava şi Timiş. Numărul total al copiilor care s-au întors în ţară este mai mare, dar statisticile prezentate îi cuprind doar pe cei care au fost înscrişi la şcoală. (…) Revenirea lor în sistemul românesc de învăţământ nu este deloc uşoară, pentru că mulţi nu ştiu bine limba romănă, în plus, le este greu să se adapteze la învăţământ, cu rigorile şi particularităţile sale”, se arată în expunerea de motive a iniţiativei legislative.

Şcoală pentru copiii români din străinătate: în ce constă proiectul de lege

Potrivit proiectului de lege, învăţământul pentru elevii proveniţi din familii revenite, stabilite sau restabilite în România şi/ sau care au parcurs anterior, parţial său integral, cursuri sau cicluri şcolare într-un alt sistem educaţional se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui elev în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă. Printre măsurile propuse pentru spijinirea elevilor se număra evaluarea a elevului din punctul de vedere al disciplinelor din trunchiul comun (cu precădere, limba şi literatura română, istoria românilor şi geografia României), precum şi din punct de vedere psihologic. De asemenea, se impune întocmirea unui plan personalizat de pregătire şi adaptare a elevului la cerinţele sistemului românesc de învăţământ, a cărui derulare să fie marcată de evaluări şi raportări periodice, organizarea de activităţi extraşcolare de pregătire intensivă şi comunicarea constantă a comisiei cu părinţii elevului.

>>> O şcoală din Viena taxează fiecare copil cu 140 de euro pentru energie. Părinte: “Este o obrăznicie”

Evaluarea elevului se efectuează în mod obligatoriu de către o comisie în decursul primei luni de la înmnatricularea elevului, cu consultarea părinţilor elevului, şi se finalizează printr-un raport scris, pe baza căruia, în termen de o lună, se întocmeşte planul personalizat de pregătire şi adaptare a elevului.

Comisie specială în fiecare şcoală

La nivelul fiecărei şcoli se constituie o comisie prezidată de director sau de directorul-adjunct, iar din ea fac parte un profesor de limba şi literatura română, un profesor de istoria romanilor, un profesor de geografia României, câte un profesor pentru disciplinele din trunchiul comun la care au fost identificate lacune în urma evaluării iniţiale, precum şi psihologul şcolar şi dirigintele elevului, scrie portalinvatamant.ro.

Activitatea comisiei se concretizează în evaluări şi raportări periodice, comunicate atât părinţilor elevului, cât şi inspectoratului şcolar judeţean care, prin inspectorul responsabil de accesul la educaţie, le centralizează.

Sursa: Agerpres, ZiarulRomanesc.at