Sari la conținut

România, schimbare majoră a legii societăților comerciale: poți fi asociat unic în mai multe firme

04/07/2020 07:24 - ACTUALIZAȚI 11/11/2022 07:22

O persoană poate fi asociat unic în mai multe SRL-uri, prevede noua lege a societăților comerciale, care intră în vigoare pe 5 iulie, informează Republica.ro.

În Monitorul Oficial nr 583 din 2 iulie 2020 a fost publicată Legea 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990. Iată cele mai importante modificări care intră în vigoare începând cu 5 iulie 2020.

O persoană poate fi asociat unic în mai multe societăți de tip SRL

Până la data de 5 iulie 2020, o persoană (fizică sau juridică) putea fi asociat unic într-o singură societate comercială de tip SRL. Practic, dacă o persoană ar fi dorit să înființeze mai multe societăți, doar într-una ar fi putut să fie asociat unic, iar în celelalte ar fi trebuit să aibă alături cel puțin un alt asociat, chiar și cu un procent simbolic de 1%.

De asemenea, o SRL nu putea avea ca asociat unic o altă SRL, alcătuită dintr-o singură persoană.

Cine ar fi încălcat aceste prevederi ar fi riscat dizolvarea societății respective, care putea fi cerută de Ministerul de Finanțe sau de orice altă persoană interesată.

Această modificare legislativă nu influențează societățile pe acțiuni, unde rămâne în continuare valabilă prevederea conform căreia numărul minim de acționari este doi.

Se elimină și obligația de a depune declarația pe propria răspundere privind deținerea calitătii de asociat unic într-o singură SRL la autentificarea actului constitutiv, cu ocazia înființării societății.

Concluzie: Începând cu 5 iulie 2020, o persoană fizică sau juridică poate avea rolul de asociat unic într-un număr nelimitat de SRL-uri.

Într-un imobil pot funcționa mai multe societăți comerciale

Începând cu 5 iulie 2020, în cadrul unui sediu pot funcționa mai multe societăți comerciale.

A fost abrogată prevederea conform căreia la același sediu pot funcționa mai multe societăti numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăti în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.

De asemenea, se elimină și prevederea referitoare la faptul că numărul societătilor ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

De exemplu, din 5 iulie 2020, într-o garsonieră pot funcționa și 20 de societăți comerciale, fără a mai exista restricții cu privire la numărul de camere aferent imobilului.

Nu mai este necesar acordul vecinilor dacă la sediul social nu se desfășoară activitate

Începând cu 5 iulie 2020, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință nu va mai fi necesar atunci când administratorul declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

Până la aceste modificări, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuintă, se putea face numai cu avizul scris al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se invecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării.