Sari la conținut

Noile condiții de intrare și tranzit în Austria, VALABILE DE ASTĂZI: înregistrare on-line, test și carantină

10/02/2021 09:35 - ACTUALIZAT 14/12/2023 22:39

Din 10 februarie 2021 se aplică o măsură suplimentară tuturor persoanelor care intră în Austria din țări de risc (inclusiv din România) și anume: prezentarea, la intrarea pe teritoriul austriac a unui rezultat negativ al unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2, de tip PCR sau antigen, nu mai vechi de 72 de ore. În cazul în care testul (PCR sau attigen) nu poate fi prezentat la intrare, un test trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data intrării în Austria. 

Documentul care atesta efectuarea testului trebuie să conțină:

 • numele și prenumele persoanei testate,
 • data nașterii,
 • data și ora prelevării probelor,
 • rezultatul testului (pozitiv sau negativ),
 • semnătura persoanei care a efectuat testul,
 • ștampila instituției de testare sau a codului de bare sau QR.

Pe lângă măsura prezentării testului pentru SARS-CoV-2, rămân în continuare valabile și se vor aplica cumulat, măsurile deja în vigoare și anume:

 • obligativitatea înregistrării prealabile on-line și
 • carantina.

1. Obligativitatea înregistrării prealabile, on-line, prin completarea unui document ”Pre-Travel-Clearance – PTC.

La intrarea pe teritoriul austriac călătorii sunt obligați să prezinte confirmarea de înregistrare din sistemul on-line, în format electronic sau printat. Înregistrarea poate fi efectuată utilizând linkul:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html

În cazul în care înregistrarea nu este posibilă utilizând formularul electronic, pe cale de excepție, se poate folosi formularul tipizat, completat și semnat olograf.

Formularul este disponibil în limbile germană şi engleză, aici:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833004.html

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833005.html

Excepții de la condițiile de înregistrare electronică: transportatorii profesioniști de mărfuri, persoanele aflate în tranzit, persoane care participă la evenimente de familie care nu pot fi amânate (exemplu: înmormântări).

Atenție! Obligativitatea înregistrării on line se aplică, la intrarea în Austria și lucrătorilor transfrontalieri/navetiști (nu numai din statele vecine Austriei sau UE, ci și din state terțe (din afara UE) și care prezintă o adeverință în acest sens din partea angajatorului austriac). Pe lângă înregistrare, aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în Austria, rezultatul negativ al unui test PCR/antigen pentru Sars-CoV-2, nu mai vechi de 7 zile. În cazul în care un test nu poate fi prezentat la intrare, un test (PCR sau antigen) trebuie efectuat în cel mult 24 de ore de la data intrării în Austria, suportat din fonduri proprii.

2. Carantina

Persoanele care călătoresc în Austria, vor fi plasate în carantină imediat după intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioadă de 10 zile, la domiciliu sau într-o locație adecvată, ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată în urma prezentării rezultatului negativ al unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea în Austria, cheltuielile fiind suportate de către persoanele în cauză.

Noile măsuri privind condițiile de intrare se aplică inclusiv turiștilor.

Excepții de la măsura carantinei:

 1. Sunt exceptate de la măsura carantinei și pot intra fără restricții în Austria persoanele care călătoresc din Australia, Finlanda, Grecia, Islanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Republica Coreea, Singapore și Vatican și prezintă documente justificative care să ateste faptul că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul statelor respective.
 2. Persoanele care fac parte din următoarele categorii:
  • personalul misiunilor umanitare;
  • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie;angajații organizațiilor internaționale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie,
  • personalul de îngrijire și medical;
  • lucrători sezonieri în agricultură, silvicultură sau turism;
  • persoanele care călătoresc din motive medicale și o persoană  însoțitoare. Este necesară prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de către un medic specialist, care să ateste  programarea/intervenția/controlul medical;
  • persoanele care sosesc pentru a răspunde unei îndatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la citații în procese juridice;

pot intra pe teritoriul austriac dacă dețin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2 sau un test antigen, prelevat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării în acest stat, redactat în limba germană sau engleză. Numai în lipsa rezultatului negativ al unui test, persoanele respective și cele cu care locuiesc sunt obligate să se supună unei perioade de carantină la domiciliu (sau într-o locație adecvată ale cărei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat după intrarea în Austria. Măsura plasării în carantină poate fi suspendată imediat dacă este prezentat un rezultat negativ al unui test molecular negativ tip PCR sau antigen.

Formulare de interes sunt disponibile la următoarele pagini de internet: 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_D__Medical_Certificate.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Anlage_F__Declaration_of_quarantine.PDF

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Confirmation__absolute_necessity_to_medical_service.pdf

Aceste măsuri NU se aplică transportatorilor profesioniști de mărfuri, pacienților pentru tratamente urgente.

Tranzit:

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), al cetățenilor români pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state, fără aplicarea măsurii de carantină sau prezentarea unui test pentru infecția cu SARS-CoV-2. Este posibil ca la frontieră să fie solicitate documente justificative care să asigure intrarea în statul de destinație: domiciliu / rezidență / drept de ședere / contract de muncă / orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc.

Atenție:

Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră și este posibilă creșterea timpilor de așteptare la frontiera austriacă.

Crește valoarea amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei

Vor fi înăsprite controalele în stațiunile de ski pentru monitorizarea respectării măsurilor.

material publicat de Ambasada României în Austria