Sari la conținut

Informații importante: Ce trebuie să aibă în vedere un lucrător sezonier din Austria

Etichete:
16/04/2020 14:18

Lucrătorii sezonieri în Austria, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să aibă în vedere următoarele:

 1. Încheierea unui contract de muncă, în formă scrisă, care să cuprindă următoarele informații:
 • perioada pentru care se încheie contractul (poate fi de maximum 9 luni);
 • contractul colectiv de ramură care se aplică la nivelul firmei unde se desfășoară activitatea – această informație este foarte importantă deoarece în baza contractului colectiv de muncă lucrătorii sunt salarizați și beneficiază de alte drepturi prevăzute în contract (această informație trebuie trecută în contractul de muncă (Arbeitsvertrag) sau în fișa postului (Dienstzettel) anexată acestuia);
 • numărul de ore care trebuie lucrate zilnic/săptămânal;
 • timpul liber de care se poate beneficia;
 • echipamentul de protecție care va fi primit;
 • alte clauze considerate necesare.

Încheierea unui contract de muncă scris permite folosirea în instanță ca probă în cazul unor neînțelegeri între părți/litigii.

 1. Se recomandă solicitarea fișei postului (Dienstzettel) în formă scrisă, în care să fie trecute drepturile și obligațiile esențiale care decurg din contractul de muncă.
 2. Angajatorul este obligat prin lege să pună la dispoziție angajatului o copie a contractului de muncă și a fișei postului. Angajatorul nu are dreptul să solicite bani pentru întocmirea contractului de muncă/fișei postului și nici pentru înmânarea unui exemplar al acestora. Dacă angajatorul refuză să pună la dispoziție aceste documente, se poate solicita acest lucru prin intermediul unei scrisori recomandate ce ar putea fi folosită drept probă în cazul unei reclamații la instanțele de muncă și protecție socială. De asemenea, orice abatere de la cele prevăzute în contractul de muncă/fișa postului (de ex. salarii mai mici plătite) trebuie reclamate în același mod: (1) transmiterea unei scrisori recomandate în vederea remedierii acelor aspecte, (2) sesizarea instanțelor competente.
 3. Cele mai multe contracte colective de muncă prevăd pe lângă remunerația orară minimă acordată pentru munca prestată (de regulă, remunerația depinde și de calificarea și vechimea avută în acea meserie) și acordarea anuală a unui bonus cunoscut sub numele de al 13-lea (Urlaubsgeld) și al 14-lea salariu (Weihnachtsgeld). Acestea se acordă proporțional cu timpul de lucru efectuat într-un an calendaristic. Contractele colective de ramură sunt disponibile la adresa https://www.kollektivvertrag.at
 4. Contractul de muncă nu poate fi denunțat unilateral de niciuna dintre părți înainte de încheierea perioadei agreate la semnarea contractului:
 • dacă angajatorul dorește să renunțe la serviciile prestate de angajat, fără acordul acestuia, este obligat să îl plătească până la finalul perioadei contractuale;
 • dacă angajatul dorește să renunțe la desfășurarea activității, fără acordul angajatorului, este obligat să îi plătească acestuia prejudiciul cauzat (de ex. dacă angajatorul angajează un alt sezonier, cu un salariu mai mare decât cel avut de persoana care a renunțat, angajatul demisionar trebuie să îi plătească angajatorului diferența de salariu rezultată);
 • pentru a nu se aplica situațiile de mai sus, contractul de muncă poate fi reziliat înainte de termen doar de comun acord.

sursa: Ambasada României la Viena

Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: ZIARUL ROMÂNESC AUSTRIA

https://ziarulromanesc.es/fermierii-spanioli-disperati-ca-nu-pot-aduce-sezonieri-romani-este-o-situatie-dramatica/