Sari la conținut

În Austria există 6 consulate onorifice ale României, iată care sunt diferenţele dintre acestea și un consulat de carieră

22/02/2019 14:45

Secţia Consulară a Ambasadei României şi consulatele de carieră gestionează solicitările cu caracter tehnic ale cetăţenilor români aflaţi în ţara respectivă. Un consulat onorific are funcţii limitate şi diferite.

În Austria sunt 6 consulate onorifice:


Iată diferenţa dintre un consulat obişnuit şi unul onorific:

Consulatele reunesc un complex de funcţii pe care în România le îndeplinesc instituţii distincte:

– funcţia de ofiţer de stare civilă – înscrie datele din certificatele de naştere străine în registrele de stare civilă aflate la misiune şi eliberează certificatele româneşti de naştere, căsătorie şi deces corespunzătoare;

– funcţia de notar public – procedează la autentificarea de înscrisuri, legalizarea de semnături, efectuarea şi legalizarea traducerilor etc;

– eliberează documente de călătorie: preia cererile de paşapoarte ale cetăţenilor români şi le transmite în sistem electronic informatizat în România pentru soluţionare; eliberează ulterior paşapoartele corespunzătoare; eliberează documente de călătorie provizorii pentru cetăţenii români care le-au pierdut/deteriorat sau cărora le-au fost furate;

– preia solicitări de acte judiciare şi extrajudiciare ale cetăţenilor români – cazier judiciar, duplicate ale certificatelor de naştere căsătorie sau deces emise în România;

– acordă vize de intrare în România cetăţenilor statelor terţe supuşi acestei obligaţii,

– preia cereri de redobândire/renunţare la cetăţenia română;

– acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, inclusiv în situaţii dificile precum reţinere, arestare, condamnare; accidente; deces; spitalizare.

Consulatele desfăşoară, în principal, două tipuri de activităţi:

a) Eliberează documente pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, de regulă cu sprijinul autorităţilor române competente: paşapoarte şi documente provizorii de călătorie; certificate de naştere, căsătorie sau deces; procuri autentificate; caziere judiciare.

b) Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români care sunt în situaţii dificile.

Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate:

– Acordă asistenţă şi protecţie consulară cetăţenilor români, în limitele prevăzute de normele de drept internaţional şi de reglementările locale în vigoare;

– Eliberează, la cerere, documente de călătorie;

– Vă sprijină în obţinerea acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie sau deces)

– Prestează servicii notariale (legalizarea unor acte de care aveţi nevoie în străinătate);

– Vă sprijină în procurarea de acte judiciare sau extrajudiciare din ţară;

– Vă acordă asistenţă pentru redobândirea/renunţarea la cetăţenia română.

În cazuri extreme (arestări, accidente, calamităţi naturale, conflicte armate etc):

– Vă contactează în cel mai scurt timp din momentul în care află despre situaţia dumneavoastră;

– Fac demersuri pe lângă autorităţile statului în care vă aflaţi pentru a se informa asupra situaţiei dumneavoastră;

– Se asigură că vă sunt respectate drepturile şi fac demersuri oficiale în acest sens;

– Vă ajută să luaţi legătura cu familia, dacă doriţi;

– Vă oferă consultanţă de specialitate şi asistenţă consulară în cazuri de răpiri, dispariţii sau deces al persoanelor apropiate;

– Vă pun în contact cu specialişti care vă pot ajuta (avocat, traducător, medic, firme de pompe funebre).

Ce nu pot face funcţionarii consulari pentru dumneavoastră

Reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare nu pot:

– influenţa procedurile legale din ţara de reşedinţă;

– să vă ajute să intraţi pe teritoriul ţării de reşedinţă în cazul în care nu posedaţi documente de călătorie valabile, viză de intrare şi nu pot face demersuri care s-ar interfera cu politica de imigrare a statului de reşedinţă;

– face investigaţii

– să se substituie avocaţilor în cazul unor procese;

– să vă plătească facturile, datoriile sau să acorde împrumuturi;

– face aranjamente de călătorie pentru dumneavoastră

– să vă găsească un loc de muncă;

– să vă asigure cazare;

– obţine pentru dumneavostră un tratament preferenţial în instituţiile medicale sau în arest.


Consulii onorifici

Consulii onorifici îndeplinesc atribuţii consulare care nu implică exercitarea autorităţii de stat. Nu pot presta serviciile consulare pe care le prestează Secţia Consulară. Nu deţin competenţe în materia eliberării de paşapoarte, acte de stare civilă, autentificării de înscrisuri, procuri sau declaraţii. Oficiile consulare de carieră sunt cele care au atribuţii care implică exercitarea autorităţii de stat.

Atribuţiile generale ale consulilor onorifici sunt:

– Reprezentarea intereselor României în mediile politice, economice şi culturale în care activează;

– Promovarea obiectivelor României în plan politic şi economic la nivelul guvernelor locale, liderilor politici, mass-media etc;

– Stimularea dezvoltării relaţiilor şi facilitarea contactelor economice şi comerciale între companii româneşti şi străine, precum şi recomandarea de agenţi economici din circumscripţia consulară şi sprijinirea încheierii de contracte comerciale;

– Oferirea de informaţii privind mediul de afaceri şi oportunităţile din România;

– Promovarea cooperării între reprezentanţii comunităţilor româneşti la nivel local;

– Stimularea dialogului şi cooperării între comunităţile locale şi România;

– Transmiterea de informaţii privind evoluţii în domeniul comercial, economic, cultural-ştiinţific în circumscripţia consulară în care activează;

– Diseminarea de informaţii privind România în comunităţile şi mass- media locale;

– Oferirea de asistenţă şi consultanţă cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite;

– Recomandarea de avocaţi pentru susţinerea intereselor persoanelor fizice şi juridice române în cadrul procedurilor judiciare şi administrative deschise în circumscripţia consulară;

– Promovarea fenomenului cultural românesc în mediile în care activează;

Harald Neumann, noul Consul Onorific al României la St. Pölten, în Austria Inferioară