Sari la conținut

Angajări la Ambasada României din Viena: concurs pentru ocuparea a DOUĂ POSTURI DE FUNCȚIONARI CONSULARI

22/06/2021 09:52

Ambasada României la Viena organizează un proces de selecţie pentru ocuparea a două posturi de funcţionari consulari, angajați în baza unei convenţii civile de prestări servicii, conform legislaţiei române.

 1. Condiții de eligibilitate pentru cei interesați:
 • să deţină cetăţenia română;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (studiile superioare sau statutul de student constituie un avantaj);
 •  să cunoască limba germană – nivel conversațional;
 •  folosire de echipamente şi programe IT de uz curent (Word, Excel, Outlook etc.);
 •  tehnoredactare de înscrisuri oficiale în limba română;
 •  abilități de comunicare şi de interacțiune cu publicul.

Constituie, de asemenea, avantaje eventuale stagii de practică efectuate la oficii consulare ale României.

Recomandăm candidaților să consulte paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea Servicii consulare, în vederea familiarizării cu domeniul de activitate şi cu cerinţele postului.

Menționăm că ocuparea acestor posturi nu conduce la accederea în Corpul Diplomatic şi Consular al României, calitate care se poate obține doar prin concurs organizat de Ministerul Afacerilor Externe.

 1. Dosarul de înscriere

Cei interesaţi pot depune, la adresa de email: viena.consul@mae.ropână marți22 iunie 2021, inclusiv, dosarul de înscriere cuprinzând următoarele documente scanate:

 • cerere de înscriere adresată șefului misiunii diplomatice;
 • CV cu fotografie și o Scrisoare de intenție;

(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose);  

 • copia actului de identitate (pașaport sau carte de identitate);
 • adeverinţa privind înregistrarea domiciliului (Meldebestätigung, Anmeldebescheinigung, etc.);
 • copiile diplomelor de studii;
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (declarația este acceptată, la acest moment, fără a fi autentificată).

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare, iar interviul candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii în original.

* Persoane de contact : Florentina Bălășoiu, coordonatorul Secției consulare și Lucian-Ilie Stănică, ministru-consilier.

III. Desfășurarea procesului de selecţiei şi anunțarea rezultatelor

Etapele de desfășurare a procesului de selecție:

 • preselecţia (rezultatul va fi anunţat pe pagina de internet a misiunii până la 30.06.2021);
 • interviul: persoanele selectate vor fi invitate la sediul Secției consulare (Theresianumgasse 25, 1040 Wien), în perioada 05.07-09.07.2021;
 • decizia privind candidatul admis, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobarea Ministerului Afacerilor Externe;

Candidaţii admişi vor fi contactaţi telefonic pentru demararea formalităţilor pentru angajare.

Candidaţii selectați pentru lista de rezervă vor fi contactaţi ulterior în eventualitatea indisponibilităţii persoanelor admise pentru ocuparea postului sau în eventualitatea vacantării unor noi posturi în schema Secției consulare.