Sari la conținut

Ambasada României la Viena, DREPT LA REPLICĂ după acuzațiile aduse de asociația PflegeHelp

02/07/2021 18:27 - ACTUALIZAȚI 02/07/2021 18:29

În ceea ce privește aspectele semnalate de purtătorul de cuvânt al PflegeHelp (CITIȚI AICI) prin scrisoarea deschisă din 26 iunie 2021, Ambasada României la Viena precizează următoarele:

Scopul transmiterii mesajului misiunii diplomatice la care se face referire în scrisoarea sus-menționată a fost de a oferi informații generale, disponibile în limba română, pentru personalul de îngrijire la domiciliu din Austria, şi de a încuraja mediul asociativ românesc să le disemineze.

Acuzații aduse Ambasadei României la Viena și DRP: promovează ”cu generozitate” și aplică ”un tratament privilegiat” unei asociații austriece pentru îngrijitoare de bătrâni

Ambasada României la Viena respinge afirmațiile potrivit cărora ar avea o abordare preferențială față de partenerii săi de dialog din mediul neguvernamental, întrucât Ambasada nu promovează interesele niciunei organizații/asociații, ci urmărește exclusiv informarea cetățenilor români.

Ambasada României la Viena acționează ca platformă pentru dialog cu toți actorii implicați sau interesați să participe la dezbaterile care au ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de muncă şi viaţă ale îngrijitorilor români în Austria.

Pentru Ambasada României la Viena reprezintă un obiectiv prioritar stabilirea unui canal de dialog direct cu organizațiile/asociațiile care reprezintă interesele personalului de îngrijire român din Austria și a organizat, în acest sens, o serie de întâlniri (la 23 aprilie, 11 mai, 28 mai) la care au fost invitate toate organizațiile/asociațiile care au notificat misiunea diplomatică în legătură cu existența și activitatea lor, printre acestea aflându-se și PflegeHelp.

Ambasada a apreciat contribuția reprezentanților PflegeHelp la aceste discuții și a reflectat, în documentele de lucru transmise instituțiilor din România, propunerile și sugestiile promovate de PflegeHelp, în egală măsură cu cele ale celorlalți participanți. 

Misiunea diplomatică s-a implicat în aceste discuții într-un mod echidistant și fără a formula evaluări cu privire la punctele de vedere ale organizaţiilor, reprezentanții Ambasadei reiterând faptul că modul în care cetățenii români decid să-și organizeze activitatea în Austria rămâne strict la latitudinea acestora și că informarea reprezintă un element esențial pentru cunoașterea cât mai detaliată a tuturor aspectelor problemelor care stau în centrul dezbaterii privind activitatea îngrijitorilor.

Totodată, Ambasada României la Viena precizează că face în mod constant demersuri, potrivit competenţelor sale, pentru susținerea intereselor lucrătorilor români în Austria, inclusiv a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul îngrijirii la domiciliu.

Un exemplu în acest sens este implicarea Ambasadei în dialogul cu autoritățile austriece, în faza critică a crizei pandemice din aprilie-mai 2020, pentru facilitarea deplasării îngrijitorilor români de la şi spre locurile de muncă din Austria. Totodată, misiunea se implică într-un dialog strâns atât cu autoritățile austriece competente, cât și cu asociațiile/organizațiile care reprezintă interesele lucrătorilor români și oferă sprijin cetățenilor români care se confruntă cu situații dificile, în limita competențelor sale.

De asemenea, Ambasada României la Viena contribuie la campaniile de informare, inclusiv prin transmiterea unor informații de interes obținute din dialogul cu structurile competente din Austria.

Astfel, Ambasada publică și actualizează secțiunea Accesul pe piața muncii (https://viena.mae.ro/node/1509) cu informații comunicate de către autoritățile române, organizații/asociații sau sindicate austriece, utile pentru cetățenii români care lucrează în această ţară (de exemplu, Ghidul dedicat lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul Austriei, elaborat de Uniunea Sindicală din Austria https://viena.mae.ro/node/1512). De asemenea, la rubrica Date de contact utile pot fi consultate informaţii despre organizațiile/asociațiile care reprezintă interesele cetățenilor români care lucrează în Austria, notificate în prealabil Ambasadei.

La fel ca până în prezent, Ambasada României la Viena va continua să sprijine diseminarea, prin canalele de care dispune, a tuturor informațiilor care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de lucru, respectarea drepturilor și buna informare a cetățenilor români. Ambasada continuă să încurajeze dialogul cu organizațiile neguvernamentale care doresc să pună la dispoziția cetățenilor români informații relevante și utile cu privire la condițiile de lucru în Austria.

Etichete: