Sari la conținut

Ai pensie din străinătate? Iată când trebuie să plătești impozit și în România

28/03/2022 07:26 - ACTUALIZAT 28/03/2022 07:27

Ai pensie din străinătate? Iată când trebuie să plătești impozit și în România. În categoria veniturilor obținute din străinătate pot intra și veniturile din pensii, iar contribuabilii români sau străinii care au dobândit rezidență fiscală în România trebuie să știe că ar putea să datoreze pentru acestea impozit în România.

Cum? Prin declarația unică, dacă veniturile pe 2021 depășesc pragul de la care se impozitează și pensiile din România.

Aproape 3.000 de români la pensie în Austria, pe locul 4, înaintea românilor din Italia și Franța

Poate mai puțin cunoscut e că și veniturile din pensii sunt impozitate – cele peste 2.000 de lei, mai exact. Practic, sumele ce depășesc acest cuantum sunt impozitate cu 10%. Dar calculele sunt puțin mai complicate de atât de când Codul fiscal a fost modificat prin OUG nr. 130/2021.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. Și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii”, scrie la art. 100 din Codul fiscal. 

Lucrezi în străinătate și îți lipsesc ani de muncă pentru a intra la pensie? Acum ÎI POȚI CUMPĂRA, data limită 31 august 2021

Ai pensie din străinătate?

Din moment ce și pensiile din România sunt impozitate dacă depășesc 2.000 de lei, ne putem gândi că, similar, și pensiile obținute din străinătate (fie într-un sistem public, fie privat) ar putea fi impozitate aici.

Codul fiscal le încadrează în categoria veniturilor obținute din străinătate, mai exact. 

Cine trebuie, mai exact, să declare veniturile realizate în străinătate? Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, precum și străinii care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență, adică cei care au devenit rezidenți fiscal aici. 

 Util: Ghidul ANAF privind obținerea veniturilor din străinătate 

Așadar, nu doar pentru veniturile din străinătate ce presupun, de pildă, desfășurarea concretă a unor activități sau pentru venituri pasive precum dividendele se poate ajunge la datorarea impozitului în România, ci și pentru venituri din pensii. Pentru fiscalizarea acestora se folosește, desigur, declarația unică.  

Printr-un material informativ recent publicat, ANAF Brașov explică modul de calcul și de impozitare a acestor venituri din străinătate: „Pensiile primite din străinătate, pentru care România are drept de impunere, se declară anual în Declaraţia Unică (formular 212) care se depune la organul fiscal de domiciliu până cel târziu în data de 25 mai a anului următor celui de obţinere a veniturilor, dată până la care trebuie plătit și impozitul”. 

Cât e impozitul? Cât sunt contribuțiile?

La fel ca în cazul pensiilor din România, pensiile anuale care totalizează 24.000 de lei (adică 12 x 2.000 de lei, pragul neimpozabil) sunt neimpozabile. Însă impozitul de 10% se aplică la suma ce depășește anual 24.000 de lei.

„În funcţie de metoda de evitare a dublei impuneri din convenţiile încheiate în acest scop de România cu statele de unde provine pensia (lista convențiilor, aici – n.red.), în baza documentelor justificative, pensia este scutită de la plata impozitului în România (metoda scutirii) sau impozitul datorat în România este diminuat cu impozitul plătit în străinătate pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă (metoda creditului fiscal).

În scopul aplicării creditului fiscal extern, impozitul plătit în străinătate se transformă în lei. La cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de
realizare a venitului respectiv. 

În cazul pensiilor provenind din state cu care România nu are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri nu se ţine cont de impozitul plătit în străinătate”, explică ANAF Brașov în material.

un material realizat de avocatnet.ro