Sari la conținut

Ai obținut venituri în Austria? Iată când și dacă trebuie să le declari în România

15/11/2022 13:35

Ai obținut venituri în Austria? Iată când și dacă trebuie să le declari în România. Mai multe ghiduri ce au ca scop clarificarea unor situații în care se pot regăsi contribuabilii au fost actualizate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).
Printre acestea se numără și unul ce vizează persoanele care au obținut venituri în străinătate și au obligația de a le declara la noi în țară.

Croația oferă 26.000 de euro expatriaților pentru a se întoarce, 89.000 locuiesc doar în Austria

Ai obținut venituri în Austria? Cine trebuie, mai exact, să declare veniturile realizate în străinătate. 

Contribuabilii care au obligația declarării veniturilor realizate în străinătate sunt, potrivit ghidului ANAF:

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România,
  • cele nerezidente care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență, respectiv centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România, aceasta este prezentă în România pentru o perioadă ce depășește 183 de zile într-un an și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu, din activităţi independente, din proprietate intelectuală, chirii, dividende, pensii etc).

Suplimentar, trebuie să declare veniturile din afara țării și rezidenții români cu domiciliul aici și nerezidenții care îndeplinesc condițiile de rezidență și care desfășoară activitate salarială în străinătate. Însă doar în cazul în care au stat peste hotare mai mult decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul în care lucrează. Sau în cazul în care detașarea în străinătate a încetat înainte de perioada prevăzută în același tip de convenție.

2. Cum se declară veniturile din străinătate. 

Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/ pierderi din străinătate au obligaţia să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

La începutul acestui an au apărut mai multe modificări la declarația unică.

3. Cum se completează declarația unică. 

După cum apare în ghidul ANAF, cei ce obțin venituri în străinătate trebuie să completeze câte o secţiune pentru fiecare ţară-sursă a veniturilor şi pentru fiecare sursă de venit realizat.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare prin acest formular, dar şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

4. Cum se depune declarația unică și până când. 

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale (dacă e cazul).

Declarația unică se poate depune online (prin Spațiul Privat Virtual – SPV – sau pe site-ul www.e-guvernare.ro) sau, dacă vorbim de formularul tipărit, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

5. Ce se-ntâmplă dacă nu se depune declarația unică. 

Nedepunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la termenul stabilit de lege, respectiv data de 25 mai, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.

În cazul în care primește o astfel de amendă, contribuabilul are posibilitatea achitării ei la jumătate din minimul legal în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

6. Cum se pot plăti taxele pe veniturile din străinătate. 

În cazul oricăror obligații de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului, deci și în cazul taxelor pe veniturile obținute în afara țării, contribuabilii le pot plăti prin virament bancar, în numerar (în conturile deschise la trezoreria pe raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal), prin mandat poștal, online, cu cardul, prin intermediul platformei ghiseul.ro (conectată cu SPV) sau cu cardul bancar, la casieriile trezoreriei.

7. Ce venituri din străinătate nu se declară în România. 

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

8. Cum se face conversia din moneda statului în care au fost obține veniturile în lei. 

În primul rând, sumele ce apar în declarația unică trebuie exprimate în moneda națională a României, adică în lei.

Astfel, veniturile din străinătate exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României (BNR) din anul de realizare a venitului respectiv.

Dacă moneda respectivă nu este cotată de BNR, se va transforma din respectiva monedă într-o valută de circulaţie internaţională (de exemplu, dolari americani sau euro). Folosindu-se, evident, cursul de schimb din ţara de sursă.

Surse: avocatnet.ro, ZiarulRomanesc.at

Etichete: