Skip to content

”Austria devine mai colorată”, numărul străinilor care se stabilesc definitiv a crescut cu 42% în ultimii zece ani

08/09/2020 13:08

În Austria, în anul 2019, existau ca rezidenți aproximativ 2,07 milioane de persoane (23,7% din populația totală) care au emigrat din alte țări, cu aproximativ 611.000 sau cu 42% mai mult decât acum zece ani (2009: 1.459 milioane). Proporția populației transferată din alte țări a crescut de la 17,7% la 23,7% în acești zece ani.

Austria devine mai colorată. Proporția populației formată din emigranși a crescut continuu în ultimii ani. Există diferențe izbitoare în integrarea pe piața muncii: cu cât este mai bună structura educațională și cu cât este mai mare participarea femeilor, cu atât mai multe grupuri de migranți sunt integrate pe piața muncii”, a declarat directorul general al Statistik Austria, Tobias Thomas, în Anuarul statistic pentru migrație și integrare publicat astăzi.

A doua generație de imigranți din Austria cuprinde peste jumătate de milion de oameni.

Aproximativ 1.528 milioane de oameni aparțin așa-numitei prime generații, deoarece s-au născut în străinătate și s-au mutat în Austria. Restul de 542.000 de  persoane cu fond migrativ sunt descendenți născuți în Austria de părinți născuți în străinătate (a doua generație).

825.000 de  persoane cu fond migrațional (40%) își aveau rădăcinile într-un alt stat UE sau AELS: aproximativ 276.000 de  persoane au venit din statele UE înainte de 2004 sau din statele AELS, 310.000 de  persoane din statele de aderare la UE în 2004 și alte 239.000 din cele mai tinere trei țări ale UE Bulgaria, România și Croația

1,245 milioane de persoane (60%) aveau o migrație din țări terțe. Acestea au inclus 532.000 de  persoane (26% din totalul persoanelor cu migrație) din statele succesoare ale Iugoslaviei (cu excepția membrilor UE Slovenia și Croației ) și 283.000 (14%) din Turcia . 126.000 de persoane (6%) aveau origine afgană, siriană sau irakiană.

Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: ZIARUL ROMÂNESC AUSTRIA